Fortyfikacje i muzeaSzlakiAkcje Kontakt O projekcie

Dobieszowice - polski schron bojowy nr 52 Obszaru Warownego „Śląsk”

Fortyfikacje
Muzeum
Przewodnik
Kategoria obiektu:
Schron bojowy
Lokalizacja:
kolonia Wesoła
DOSTĘPNOŚĆ I GODZINY OTWARCIA
Współrzędne GPS:
50.3983 N, 18.9783 E
kopiuj współrzędne
Godziny otwarcia:
Obiekt dostępny w sezonie maj-wrzesień co drugą sobotę w miesiącu w godzinach 14:00-18:00. Indywidualna wizyta możliwa po uzgodnieniu telefonicznym.
Operator:

+48 501 313 257
CIEKAWE PARAMETRY TECHNICZNE

Obiekt należy do obiektów Obszaru Warownego „Śląsk”, który zapewniał pozycje obronne dla obszarów przemysłowych. W roku 1931 teren został obsadzony przez żołnierzy 23. dywizji piechoty z ówczesnym dowódcą bryg. dr. Józefem Zającem, który przygotował plan budowy stałego umocnienia obszaru, do którego należy również przedmiotowy obiekt nr 52. Cała linia umocniona nie została nigdy dokończona w zamierzonym zakresie, z powodu wybuchu wojny. Schron wybudowany w strategicznej pozycji broniącej zalewu na rzece Brynica na terenie kolonii Wesoła w Dobieszowicach. Jest to najbardziej wysunięta na północ twierdza umocnień śląskich na terenie kolonii Wesoła, składająca się z jazu umocnionego, schronu obserwacyjnego, obserwacyjnego schronu bojowego i schronu bojowego Prace budowlane rozpoczęto tu w 1936 roku budową zapory przez Brynicę, nad którą budowany jest most z jazem. Budynki były już w fazie projektowania przygotowane do ewentualnego wysadzenia, mieściły się w nich komory minowe umieszczone w filarach mostu. Most mógł więc zostać wysadzony w powietrze z schronu bojowego w celach obronnych.